PRIVACY NOTICE

Waar gaat deze privacy notice over?

Binnen ‘Denk mee met ARAG’ doet Branddoctors onderzoek, in opdracht van ARAG. Branddoctors hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Branddoctors zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Deze privacy notice heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Branddoctors, haar leveranciers en hun onderaannemers. Branddoctors draagt zorg voor uw rechten en de overige privacy vereisten die samenhangen met uw deelname aan deze community. Wij raden u aan deze privacy notice aandachtig door te lezen.

 

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

 • Gedurende uw deelname aan de community kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
 • Benodigde persoonlijke gegevens in uw profiel (zoals e-mailadres en gebruikersnaam);
 • Optionele persoonlijke gegevens in uw profiel (zoals leeftijd, geslacht of een profielfoto);
 • Wij kunnen u vragen om foto’s of andere bijlagen te uploaden voor een beter inzicht in uw dagelijkse leefwereld;
 • Als wij een concept aan u voorleggen zullen wij u ook vragen het te beoordelen;
 • Algemene administratieve gegevens (bijvoorbeeld klachten over de website);
 • Door het gebruik van functionele cookies volgen wij uw online sessie en functioneert de website op een goede wijze;
 • Mogelijke bewerkingen die u doet op content die u heeft geplaatst (bijvoorbeeld verwijderen). Ook verwijderde reacties blijven bewaard;
 • Klik- en surfgedrag op het platform (welke pagina’s bezoekt een deelnemer, in welke volgorde en wanneer).

 

Wat doen we met de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens die u bij de aanmelding (in uw profiel) en tijdens de verschillende onderzoeken verstrekt worden met uw toestemming verzameld en verwerkt voor onderzoeksdoeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om:

 • Te bepalen aan welke onderzoeken u kunt deelnemen;
 • U per email te kunnen informeren over nieuwe onderzoeken;
 • Diverse functionaliteit binnen de community goed te laten werken;
 • Eventueel afgesproken vergoedingen uit te kunnen keren;
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Intern te rapporteren over het onderzoek;
 • De betrokkenheid binnen de community te vergroten.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uitsluitend Branddoctors heeft toegang tot de gegevens. Branddoctors rapporteert in geanonimiseerde vorm over het onderzoek, zowel aan ARAG als ook intern. De verkregen inzichten kunnen dus worden beschreven en gedeeld zonder dat dit tot u kan worden herleid en ARAG kan de gegevens dan ook nimmer ten nadele van u (als klant) gebruiken. Uw gegevens worden in geen geval verkocht of gebruikt voor het doen van commerciële aanbiedingen.

 

Inzage, correctie en recht van verzet?

Deelname aan deze community en aan de verschillende onderzoeken is geheel vrijwillig. U kunt uw persoonsgegevens inzien en wijzigen door naar uw online profiel te gaan. Daarnaast kunt u schriftelijk verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U ontvangt dan een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw deelname aan de community op ieder moment en zonder opgaaf van redenen beëindigen.

 • In het geval u niet langer wilt deelnemen aan een lopend onderzoek kunt u de verdere verwerking van uw gegevens doen eindigen en / of om volledige verwijdering van uw gegevens verzoeken. Gegevens die binnen de onderzoeksopzet zijn verzameld zijn dan al geanonimiseerd verwerkt en daardoor niet meer te herleiden;
 • In het geval u niet langer wenst deel te nemen aan de community kunt u uw profiel en uw persoonsgegevens volledig laten verwijderen van de community.


Voor een verzoek hiertoe kunt u contact opnemen met de community manager. Contactgegevens vindt u hierna.

 

Hoe worden uw gegevens opgeslagen en bewaard?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard bij Amazon Web Services (via onze leveranciers) binnen de Europese Unie.

 

Zijn uw persoonsgegevens goed beveiligd?

Branddoctors hecht veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens en heeft dus gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen waaronder contracten met leveranciers, veilige servers, versleutelde communicatie binnen de community en firewalls.

 

Kan deze privacy notice worden gewijzigd?

Wij kunnen deze privacy notice wijzigen, bijvoorbeeld wanneer veranderingen in wet- en regelgeving aanpassing noodzakelijk maken. In geval van een wijziging worden alle deelnemers direct geïnformeerd. Op het platform treft u altijd de meest recente versie aan. Oudere versies komen daarmee te vervallen. Indien dit vanwege een nieuwe versie en met het oog op het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens noodzakelijk is zullen wij opnieuw uw toestemming vragen.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacy notice kunt u contact opnemen met Branddoctors.

 

Branddoctors

Edisonbaan 17

3439 MN Nieuwegein

Community manager: info@branddoctors.com